it cz lt rb
ua fr pl en
se by
Jun 21

n-zag
Барысаўскі раён Менскай вобласьці

Тут з 13 на 14 лістапада 1812 года ночыў Напалеон. Што праўда, тады дамок быў драўляны, цэглай яго абклалі  ў 1899 годзе.

Людзі, якія жывуць у доме сёньня, вельмі ганарацца такім сваім гістарычным “сужыцелем”.

Чытаць далей »

Тэгі: ,

Dec 03

зь якім смакам, зь якою вытрымкаю напісана!.. Гальяш Дзешко(– геніяльны беларускі журналіст 100-гадовай даўніны!
raseja1 raseja2

Тэгі: ,

Nov 01
 Польскі архітэктар Віктар Вільк распавядае пра сваю працу ў Беларусі 

Тэкст, фота: Арцём КІР’ЯНАЎ, Litary.net

пра пошукі Цмока ў Воўчыне чытайце ТУТ

За плячыма гэтага чалавека не адзін горад. Александрыя Егіпецкая, Патсдам, Талін, Рыга, Варшава і Кракаў… На пачатку 90-х да спісу “працоўных месц” архітэктара дадаюцца беларускія мясціны – Мінск, Пінск, Воўчын. І паўсюль пасля сябе Віктар Вільк пакідае толькі прыгажосць. Аб тым, як майстру працуецца ў нашай краіне, LITARY пагутарылі з самім архітэктарам.


vkdon_9jjva

— Спадар Віктар, раскажыце, калі ласка, як лёс прывеў вас у Беларусь.

— Усё пачалося ў 1993 годзе. Пасля заканчэння архітэктурнага факультэта Кракаўскай палітэхнікі я падтрымліваў сувязь з прафесарам Тамашам Зінам, з якім сябраваў і Казімір Свёнтэк – беларускі рымска-каталіцкі біскуп, які ў 1994-м стаў першым кардыналам з вашай краіны. З атрыманнем незалежнасці ў Беларусі пачалі ўзнаўляцца структуры Каталіцкага Касцёла і, адпаведна, вярталіся будынкі. Узнікла патрэба рэстаўрацыі мінскага катэдральнага касцёла, і Казіміру Свёнтэку параілі мяне і маю фірму ў якасці спецыялістаў. У параўнанні з прапановай расійскіх калег наша гатоўнасць скончыць рэстаўрацыю за чатыры гады і з меншымі выдаткамі падалася біскупу больш прывабнай. Так я пачаў працу ў Беларусі, і працягваецца яна ажно да сёння.
Чытаць далей »

Тэгі: , ,

Jun 29

+IMG_7358

стан вежы выглядае проста крытычным. тым часам, праязджаючы праз Наваградак разоў пяць за апошнія два месяцы, ні разу ня бачыў, каб там нешта рабілася.

дарэчы, навуковы кіраўнік рэстаўрацыі — таварыш Сяргей Друшчыц. ён жа кіраваў “рэстаўрацыяй” у Нясьвіскім замку, у часе якой была зьнішчаная трохпавярховая галерэя замка 1750-х гадоў, мост часоў Пане Каханку, усе аўтэнтычныя вокны замка, ляпніна ў залах, паркет, зробленыя скляпеньні з гіпсакардону і г.д.
Чытаць далей »

Тэгі: , ,

Jun 24

IMG_5362
даслаў чытач Сяргей Яраховіч
IMG_5365

Тэгі:

Jun 18

Центральный Комитет ВКП(б)
товарищу Сталину И.В.
О белорусском языке, литературе и писателях
Изучив состояние белорусского языка и литературы, ознакомившись с белорусскими писателями и их настроениями, хочу ознакомить Вас с некоторыми выводами и попросить совета по мероприятиям, которые, как мне кажется, вытекают из этих выводов.
Враги народа, пробравшиеся в свое время к партийному и советскому руководству Белоруссии, ставившие целью отторжение Белоруссии от Советского Союза и организацию “самостоятельного” Белорусского государства, под протекторатом Польши, прилагали много усилий для идеологической подготовки этого отторжения… Работали они умело. Матерых националистов, “щирых белоруссов” вербовали сразу, и вводили в курс задач-идей…
Наиболее крупную контр-революционную националистическую работу провел союз “советских” писателей Белоруссии, идейно возглавляемый всегда десятком профашистских писателей (в том числе известные Янка Купала и Якуб Колас), и всегда для прикрытия (в том числе и сейчас) имевший у руководства коммунистов. В этом союзе несправедливой критикой, клеветой, издевательством, пренебрежением затравили не одного честного коммуниста и беспартийного писателя. Здесь разлагали литературное движение, здесь боролись с советской властью под видом борьбы за эту власть. Здесь ненависть ко всему русскому доходила до болезненной истеричности. Здесь был центр-штаб национал-фашистской пропаганды. Здесь говорили о застое культуры и объясняли его тем, что белорусский и украинский языки близки к русскому, как языки славянские, и наиболее сильная славянская культура русская, их ассимилирует. Другое дело, говорили, Грузия, там язык совсем другой, руководители свои грузины, преданные своей грузинской культуре, не так как в Белоруссии, где всегда “московские генерал-губернаторы”. Говорили о том, что русская культура действительно выше культур других союзных республик, но объясняли это тем, что русская культура выросла на костях малых народов.
Сама мысль о сближении белорусского и русского языков была ужасной. Янка Купала пустил крылатое выражение “пока живе мова, живе народ”… Пользуясь полной свободой, не стесняемые ничем, эти писатели монополизировали за собой право толкователей языка, право создания новых слов, терминов, лозунгов и т.д. Они перед этим пытались и внешне отдалить язык от русского. Был проект перевода белорусской письменности на латинскую основу, когда это не прошло, предложили знаки для обозначения звуков дз и дж, которые затрудняли бы русским чтение, и внешне делали бы письменность непохожей на русскую… Существующее белорусское правописание искажено в националистическом духе, оно преднамеренно построено так, чтобы отличалось от русского даже там, где в живом произношении нет разницы.
Так было введено, как непреложный принцип аканье, то есть написание “а” не под ударением вместо “о” и “я” вместо “е”… Кроме приведенных, имеется в правописании масса случаев, совершенно запутывающих и ставящих в тупик пишущего. Есть правила, доходящие до абсурда, хулигански искажающие язык, узаконившие, нипример, написание слов: “Эфиоп”, “Ниоба”, как “Эфiёп”, “Нiёба”. Вся эта вражеская работа в области правописания, неразбериха, путанница, смесь в правилах определяют большую безграмотность оканчивающих школы. Позволю привести ряд примеров, слов и оборотов, имеющихся сейчас в белорусской литературе. Слово “подъем”, заменено каким-то диким словом “уздым”. Образование – адукацыя. Краски – фарбы. Борец – змагар. Отечественный – ойчынны (от польского ойчизна). Правительство – урад??? Годовщина – гадавiна (Белорусы говорят так в смысле гад-гадюка). Баня – лазня. Беспредельный, безбрежный, безграничный – бязмежны (пример сознательного обеднения языка). Безопасность – бяспечнасть (отсюда органы государственной безопасности – органы государственной беспечности). Слово товарищ заменено словом сябр. Друг – тоже сябр. Дружба – сяброуства. Благожелатель – зычлiвец… Женщина, ухаживающая за овцами – овчарка. Крупны – буйны (отсюда крупный деятель – буйны дзеяч)… В лозунге “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”, слово “соединяйтесь” заменено словом “злучайцеся”, а в народе “злучайцеся – злучка”, все равно, что и по-русски “случайтесь – случка”. Лозунг “Да здравствует годовщина Октябрьской революции” на белорусском языке “Няхай жыве гадавiна Кастрычнiцкай рэвалюцыi”, испохаблен от начала до конца. Белорусы говорят здравствуй, а “няхай” означает “пусть” в смысле пренебрежительного “так и быть”. Гадавiна означает гада большого размера. Так и говорят “Ух, якая гадавiна”. Кастрычник – октябрь. Но кастрыца – это не лен, а отбросы от льна…
…Получилось так, что вся эта кучка нацдэмовских заправил сохранилась до сих пор. Даже организационно, в Союзе писателей. Они печатали и печатают внешне патриотические стихи и произведения, насквозь фальшивые, необходимые для выражения советскости (их буквальное выражение). Янка Купала говорит, что все, что он написал при Советской власти, не творчество, а дриндушки. Они говорят о том, что теперь литература сведена на роль придатка, разъясняющего или восхваляющего, что это не творчество, а иллюстрация. В литературе нельзя ничего ставить и решать, так как партия уже решила на много лет вперед, план составлен, иллюстрируй то, что прошло…
Янка Купала недавно сказал: “Все наши карты биты, лучшие люди истреблены, надо самому делать харакири”. (Он уже пытался один раз покончить с собой). В другой раз он начал жаловаться (в своем кругу) на безудержную тоску, на то, что никакой Белоруссии он не видит вокруг себя, что его жизнь прожита даром, что он скоро умрет с такой же тоской о Белоруссии, с какой начинал свою жизнь в молодости.
Эти настроения растерянности, творческой пассивности, обреченности, характерны и для других белорусских писателей, отдавших жизнь (в разной степени) нацдемовщине. Конечно, среди них есть и такие, которых политические события последнего времени сильно отрезвили, и повернуть которых для честной работы возможно и необходимо. Сейчас уже пора сделать определенные выводы, показать свое отношение к ним и начать большую работу. Что по-моему нужно сделать?..
…Решительно очистить литературу от произведений с национал-фашистской контрабандой (кое-что мы в этом направлении уже сделали), поднять литературную, преданную молодежь, освежить литературу, укрепить руководство Союза писателей.
В отношении Янки Купалы, Якуба Коласа, Бровко, Глебки, Крапивы, Бядули, Вольского, Аксельрода и др. членов этой “могучей кучки”, узурпировавшей представительство от Белорусской литературы всюду, в том числе и за рубежом, людей, творческая авторитетность которых непомерно раздута, проводивших лично всю описанную выше вражескую работу, имеются многочисленные показания разоблаченных и арестованных врагов, изобличающие их вплоть до связей с польской дефензивой.
В отношении Янки Купалы имеется 41 показание, в большинстве прямые; Якуба Коласа… 31 показание; Крапивы… 12 показаний и так далее. По количеству и качеству изобличающего материала, а также по известным нам фактам их работы, они, безусловно, подлежат аресту и суду, как враги народа. В частности, Наркомвнудел Белоруссии запросил из центра санкцию на арест Купалы и Коласа уже давно, но санкция пока не дана.
Положение в отношении к ним сложное. Они, главным образом, Янка Купала и Якуб Колас, пользуются известностью, прославили их достаточно сильно, их включают во всякие комиссии по учебникам и словарям, переводам, литературным юбилеям. Не допустить этого, значит сразу определить свое отношение к ним, а его по моему мнению определять нужно не так. Их нужно или арестовать, или, учитывая обстановку, принять, поговорить открыто, показать, что нам известны все их “ошибки”, если это допустимо так называть, сказать, что они могут искупить свою вину перед Советской властью, призвать их к честной работе, посмотреть, как они будут реагировать и если в какой-либо мере пойдут на это, то использовать это в целях разложения группы, отрыва наиболее честного и ликвидации остатков нацдемовщины. При разговоре, конечно, не смягчать действительной оценки их роли, но делать это с соответствующим такому щепетильному разговору тактом.
Потом надо будет созвать совещание белорусских писателей, на котором выступить с совершенно ясными установками о дальнейшей работе Союза писателей, с критикой ошибок, постановкой задач и т.д. А там уже дальше, обстановка подскажет наиболее целесообразные шаги.
По двум вопросам:
а) о предлагаемых мероприятиях в отношении белорусского языка – грамматики и литературы;
б) об отношении к писателям Янке Купале и Якубу Коласу, – я прошу Вас дать мне совет.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии
Пономаренко
21.XI.38

Тэгі: ,

Jun 17

дарэчы, сярод жывых — усяго 11 чалавек

Алферов Жорес Иванович
15.03.1930
Звание «Почетный гражданин Минска» присвоено в 2002 году. Алферов Жорес Иванович, белорус, в 1947 году окончил среднюю школу № 42 г. Минска, затем учился в Белорусском политехническом институте. Вице-президент АН СССР, Вице-президент РАН, Лауреат Нобелевской премии в области физики за 2001 год.
Антонов Игнатий Петрович
28.12.1922
Звание «Почетный гражданин города Минска» присвоено в 1988 году (решение Минского городского Совета народных депутатов от 04.06.1988). Антонов И.П. — профессор, доктор медицинских наук, академик НАН Беларуси, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки БССР, ведущий невропатолог республики, в то время директор Белорусского НИИ неврологии, нейрохирургии, нейрохирургии и физиотерапии. Антонов Игнатий Петрович — участник Великой Отечественной войны, освобождал город Минск в составе танкового взвода, которым командовал Н.И.Колычев. Перу И.П.Антонова принадлежит 8 монографий, более 400 научных работ, рационализаторских предложений. В 1978 году за лучшую работу в области неврологии ему присуждена именная премия АМН СССР им. В.М.Бехтерева. За заслуги перед Родиной И.П.Антонов награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Он неоднократно избирался депутатом Минского городского Совета депутатов.
Чытаць далей »
Тэгі: ,

Jun 16

nez-1004
лічу, гэта павінен ведаць кожны мянчук

1. Захар’еўская (ад 1801 года ў гонар губернатара Захара Карнеева)
2. Новы Горад (1812)
3. зноўку Захар’еўская (1812-1918)
4. 25 кастрычніка (1917)
5. Гауптштрассэ (падчас нямецкай акупацыі 1918 году)
6. Савецкая (ад 1919 года пасля пачатку савецкай акупацыі)
7. Міцкевіча (падчас польскай акупацыі 1919-20)
8. зноўку Савецкая (падчас савецкай акупацыі 1920-1941)
9. зноўку Гауптштрассэ (падчас нямецкай акупацыі 1941-44)
10. 25 сакавіка (падчас нямецкай акупацыі 25.03.1944 – 03.07.1944)
11. зноўку Савецкая (падчас савецкай акупацыі 1944-1952)
12. праспэкт Сталіна (падчас савецкай акупацыі 1952-1961)
13. Ленінскі праспэкт (падчас савецкай акупацыі 1961-1991)
14. праспэкт Скарыны (у незалежнай Беларусі 1991-2005)
15. праспэкт Незалежнасьці (у незалежнай Беларусі ад 2005)

(зьвесткі зь Вікіпэдыі)
здымак адсюль

Тэгі: ,

Jun 11

Тэгі:

May 13

перадрук з сайта Таварыства
нагадаю, у Леніне ёсць унікальная драўляная капліца 1863 году (глядзець фота і відэа)
а таксама ўнікальныя жыдоўскія могілкі 1568 году (глядзець фота і відэа)

ps мястэчка названае так ня ў гонар злобнага карузьліка-забойцы, а носіць такую назву ад XVI стагоддзя

1212 мая 2013 г. у былым мястэчку Ленін, зараз аднайменная вёска ў Жыткавіцкім раёне, адбылося ўрачыстае  адкрыццё мемарыяльнага камяню ў памяць 1200 нявінных ахвяр нацызму, якія былі закатаваны ў лютым 1943 г. Гэта жыхары самога мястэчка і навакольных вёсак, беларусы і палякі, якіх нацысты знішчылі ў адказ на захоп мястэчка савецкімі партызанамі.

 

Камень і мемарыяльная шыльда на камяню ўсталяваны ў цэнтры былога мястэчка, побач з брацкай магілай  салдат і афіцэраў Чырвонай Арміі, загінулых пры вызваленні паселішча  ў 1944-м г.,  па ініцыятыве і з фундацыі і польскага бізнэсмэна  са Шчэціна, выхадца з сем’яў Багукоў, Горбатаў і Круковічаў, якія жылі ў Леніне і ваколіцах, Антонія  Анджэя Аскальдовіча.
Чытаць далей »

Тэгі: