it cz lt rb
ua fr pl en
se by
Jan 02

паўдзельнічайце і Вы! умовы конкурсу ТУТ

Êàñöåë ¢ ²øêàëäç³. Ïàáóäàâàíû ¢ 1472 ãîäçå.

 

Ішкалдзкі Траецкі касьцёл 1472 году

Kascel u Vidzah

 

Касьцёл у Відзах 1914 году

̳ðñê³ çàìàê. Ïàáóäàâàíû ¢ XVI ñò. Мірскі замак XVI ст.

Safiyski zbor. Polack. 2011 Сафійскі сабор, між 1044 і 1066 гадамі.

Âîëüíà¢ñêàÿ Òðî³öêàÿ öàðêâà. Ïàáóäàâàíà ¢ 1768 ãîäçå. Вольнаўская Траецкая царква 1768 году.

Zaslauskaya carkva Заслаўская царква XVII ст.

Çàñëà¢ñê³ ôàðíû êàñö¸ë. Ïàáóäàâàíû ¢ 1774 ãîäçå. Заслаўскі Фарны касьцёл 1774 году.

Тэгі:


Leave a Reply